ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ၏ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး (၂၁)ရာစုပင်လုံ ညီလာခံသို့ တင်သွင်းသည့် အကြံပြုစာတမ်း

[ Zawgyi version here ] [ Unicode version below ]

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ၏
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၂၁)ရာစုပင္လံု ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းသည့္
အႀကံျပဳစာတမ္း

နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းထားေသာနယ္နမိတ္ထဲတြင္ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ မြန္ တို႔သည္ ထီးၿပိဳင္ နန္းၿပိဳင္ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ ထင္ရွား ရွိခဲ့ၾကသည္။
၁၇၈၄-ခုႏွစ္တြင္ ဗမာပေဒသရာဇ္ဘုရင္၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ ေခတ္မီအမ်ိဴးသားႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အခြင့္အလမ္းတို႔ကို ရခိုင္တို႔ လက္လြတ္ဆံုးရံႈး ခဲ့ သည္။

၁၈၂၄-ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္္မာပထမ စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ရခိုင္ျပည္မွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ျပန္ပါသည္။

ၿဗိသွ်ကိုလိုနီဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ဗမာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားအားလံုးက လက္တြဲ၍ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသျဖင့္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္းတူရည္တူရွိေသာ၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈကို အေျခခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အမည္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေဘာင္ အတြင္းမွ တရား၀င္ပါတီ ဖြဲ႕စည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ကာလအထိပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းစေပၚႏိုင္ေရး အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္း၍ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ ေစေရး အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရန္ ဆႏၵ တညီတညြတ္တည္း ရွိေနၾကေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။

ယခု က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁-ရာစု ပင္လံု) သည္ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးႏိုင္ရမည္။ သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တန္းတူ ခ်စ္ၾကည္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာမည္ ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္သည္။

တန္းတူအခြင့္အေရးရွိၾကေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား၏ ၾကည္ျဖဴေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္မႈရွိေနသေရြ႕သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ရွိေနႏိုင္မည္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ (ဆိုလိုသည္မွာ ရခုိင္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ျမန္မာ(ဗမာ) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးကို အာမခံ သည့္၊ လူမ်ိဳးကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္)၊

၂။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ ႏွင့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေစေရး ႏွင့္ အဆိုပါ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

၃။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ႏိုင္ငံေရးက႑

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္။

၂။ ဗမာျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္မ်ားအား လူမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္းဖြဲ႕စည္းရမည္။

၃။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးတန္းတူေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ပါရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရမည္။

၄။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အႏွစ္သာရႏွင့္အညီ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ တို႔အၾကား အာဏာခြဲေ၀ က်င့္သံုးရမည္။

၅။ ထိုကဲ့သို႔ အာဏာခြဲေ၀က်င့္သံုးရာတြင္ – ဗဟိုအစိုးရက ကိုယ္စားျပဳက်င့္သံုးခြင့္ရ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ျပည္နယ္မ်ား ထံမွ ဆင္းသက္ စီးဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ တည္းဟူေသာ အေျခခံမူ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု လည္ပတ္ျဖစ္တည္ ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ားက ဗဟိုအစိုးရသို႔ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းေပးေသာ အာဏာမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေသာ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ား အားလံုးသည္ ျပည္နယ္မ်ား၌ တည္သည္ တည္းဟူေသာ အေျခခံမူ ႏွစ္ရပ္တို႔အရ အာဏာခြဲေ၀ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ရမည္။

၆။ ရခိုင္အပါအ၀င္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး၏အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာေရးႏွင့္ အဆိုပါ အက်ိဳးစီးပြားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည္။

လံုၿခံဳေရးက႑
၁။ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မ်ားအား ျပည္နယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရွိရ မည္။
၂။ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ စီမံကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။
၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မ်ားအား အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မ်ားမွ အခ်ိဳးက်ေစလႊတ္ ေသာ တပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေစလႊတ္ေသာ စစ္ဦးစီးမွဴးမ်ားက ပါ၀င္ခြင့္ရွိရ မည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (သမၼတ) ၏လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။
၅။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။
၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္(အၿမဲတမ္းတပ္)၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (အၿမဲတမ္းတပ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္(အရံတပ္) မ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္ ရွိ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္/အစိုးရက႑

၁။ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိ ရမည္။

၂။ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးတူ တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အေျခခံေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ တန္းတူ ရည္တူ သီးျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကို ပူးတြဲ၍ က်င္းပခြင့္ မရွိေစရ။

၃။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲ(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ရမည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ မွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ျပည္နယ္အလိုက္ အခ်ိဳးတူ ေရြးခ်ယ္ ထည့္သြင္းရမည္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ (သမၼတ)ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးကို အေျခခံ ၍ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

၅။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ (သမၼတ)၏ လက္ေအာက္ တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ထားရွိသည့္ အျပင္ ၊ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးုကို ႀကီးမွဴးရ မည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရံပံုေငြကို ခြဲေ၀ သံုးစြဲေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ ႀကီးၾကပ္သူ ျဖစ္ရမည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္/အစိုးရက႑

၁။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသီးသီးကို ေရးဆြဲရမည္။

၂။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။

၃။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

၄။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းရမည္။

လူမႈေရးက႑

၁။ ရခိုင္လူမ်ိဳး ႏွင့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပ႒ာန္း ရမည္။

၂။ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

စီးပြားေရးက႑

၁။ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက တိုက္ရိုက္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၂။ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳး အျမတ္၊ အခြန္အေကာက္မ်ားေပၚတြင္ ျပည္နယ္မ်ားက အျပည့္အ၀စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ရယူခံစား ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၃။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ လူမ်ိဳးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ရင္းႏွီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေစရမည္။

၄။ လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ေရခ်ိဳ ကမ္းနီး ကမ္းေ၀း ေရလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ က႑မ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေစေရမည္။

၅။ အခြန္အခေကာက္ယူျခင္းအား ပင္မအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲဲသူမ်ားမွာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြသို႔ ထိုအခြန္အခမ်ား စီး၀င္ေစရမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) သို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးေသာ အခြန္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ က်န္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ အားလံုးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ေကာက္ခံ ရယူပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေစရမည္။

သယံဇာတခြဲေ၀သံုးစြဲမႈက႑

၁။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ထိုသဘာ၀သယံဇာတမ်ားတည္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္မ်ားက စီမံထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္ ရွိ သည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္သည္ မိမိ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္အျပင္၊ သယံဇာတ၀င္ေငြမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ ခြဲေ၀ေပးျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္က ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၃။ သဘာ၀သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရယူခြင့္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ကကိုင္တြယ္ရမည့္ စာရင္း ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ကိုင္တြယ္ရမည့္ စာရင္းဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳရ။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ ၿပီး၊ သေဘာတူသတ္မွတ္ၾကသည့္ အခ်ိဳးက် ရသင့္ေငြကို သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြ စာရင္းထဲသို႔ ထည့္ ၀င္ေစၿပီး၊ သတ္မွတ္အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးေငြကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြသို႔ ထည့္၀င္ေစရမည္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြသို႔ ထည့္၀င္ရမည့္ သတ္မွတ္ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ ေပးေငြမွာ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရရွိမွသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြသို႔ ထည့္၀င္ေစရမည္။

နိဂံုး

အတိတ္က သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ၿဖိဳးသည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဓြန္႔ရွည္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ အားလံုးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ႏိုင္ေသာ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ ဟု တိုက္တြန္းလ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ ပါသည္။

*********************************

[ Unicode version here ]

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ၏
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး (၂၁)ရာစုပင်လုံ ညီလာခံသို့ တင်သွင်းသည့်
အကြံပြုစာတမ်း

နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြဋ္ဌာန်းထားသောနယ်နမိတ်ထဲတွင် ရခိုင်၊ ဗမာ၊ မွန် တို့သည် ထီးပြိုင် နန်းပြိုင် ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံများအဖြစ် သမိုင်းတွင် ထင်ရှား ရှိခဲ့ကြသည်။

၁၇၈၄-ခုနှစ်တွင် ဗမာပဒေသရာဇ်ဘုရင်၏ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ နှင့် ခေတ်မီအမျိူးသားနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး အခွင့်အလမ်းတို့ကို ရခိုင်တို့ လက်လွတ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ သည်။

၁၈၂၄-ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်-မြန််မာပထမ စစ်ပွဲအပြီးတွင် ရခိုင်ပြည်မှာ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားခဲ့ပြန်ပါသည်။
ဗြိသျှကိုလိုနီဘဝမှလွတ်မြောက်ရန် ဗမာအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားအားလုံးက လက်တွဲ၍ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြသဖြင့် ၁၉၄၈-ခုနှစ် ဇွန်နဝါရီလ (၄)ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပါသည်။

တိုင်းရင်းသားများက လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံတွင် တန်းတူရည်တူရှိသော၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုကို အခြေခံသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိသော ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက် နိုင်မည် ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် အမည်ခံ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဘောင် အတွင်းမှ တရားဝင်ပါတီ ဖွဲ့စည်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် ဖြင့် သော်လည်းကောင်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်မှာ ယနေ့ကာလအထိပင် ဖြစ်သည်။

၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပျော့ကွက်၊ဟာကွက် များစွာရှိသော်လည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပျောက်ကွယ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းစပေါ်နိုင်ရေး အတွက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်သန်း၍ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက် စေရေး အတွက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရန် ဆန္ဒ တညီတညွတ်တည်း ရှိနေကြသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။

ယခု ကျင်းပနေသည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁-ရာစု ပင်လုံ) သည် ပြည်တွင်းစစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချပေးနိုင်ရမည်။ သို့မှသာ ငြိမ်းချမ်းသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တန်းတူ ချစ်ကြည်သော ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းလာမည် ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်သည်။

တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြသော အမျိုးသားပြည်နယ်များ၏ ကြည်ဖြူသော သဘော တူညီချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်မှုရှိနေသရွေ့သာလျှင် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ရှိနေနိုင်မည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၁။ စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် (ဆိုလိုသည်မှာ ရခိုင် လူမျိုးတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးပိုင်ခွင့် နှင့် မြန်မာ(ဗမာ) အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးကို အာမခံ သည့်၊ လူမျိုးကို အခြေခံသော ပြည်နယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ရန်)၊

၂။ ရခိုင်လူမျိုးတို့ နှင့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စု တိုင်းရင်းသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရေး နှင့် အဆိုပါ အကျိုးစီးပွားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။

၃။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။

နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ

၁။ နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်။

၂။ ဗမာပြည်နယ်အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအား လူမျိုးကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း၊ လူမျိုးများကို အခြေခံ၍လည်းကောင်းဖွဲ့စည်းရမည်။

၃။ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးတန်းတူရေးနှင့် အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝပါရှိသော ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရမည်။

၄။ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ အနှစ်သာရနှင့်အညီ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ တို့အကြား အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးရမည်။

၅။ ထိုကဲ့သို့ အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးရာတွင် – ဗဟိုအစိုးရက ကိုယ်စားပြုကျင့်သုံးခွင့်ရ သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံး၏ အချုပ်အချာအာဏာသည် ပြည်နယ်များ ထံမှ ဆင်းသက် စီးဆင်းခြင်းဖြစ်သည် တည်းဟူသော အခြေခံမူ နှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု လည်ပတ်ဖြစ်တည် စေနိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်များက ဗဟိုအစိုးရသို့ ခွဲဝေအပ်နှင်းပေးသော အာဏာများမှလွဲ၍ ကျန်သော ကြွင်းကျန်အာဏာများ အားလုံးသည် ပြည်နယ်များ၌ တည်သည် တည်းဟူသော အခြေခံမူ နှစ်ရပ်တို့အရ အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ရမည်။

၆။ ရခိုင်အပါအဝင် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများအားလုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြား တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး၏အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာရေးနှင့် အဆိုပါ အကျိုးစီးပွားအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်။

လုံခြုံရေးကဏ္ဍ

၁။ ပြည်နယ်များအလိုက် ပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်များအား ပြည်နယ်များက ဖွဲ့စည်းခွင့် ရှိရ မည်။

၂။ ပြည်နယ်များအလိုက် ဖွဲ့စည်းသော ပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်သည် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ စီမံကွပ်ကွဲမှုအောက်တွင် ရှိသည်။

၃။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်များအား အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်း ရမည်။ ပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်များမှ အချိုးကျစေလွှတ် သော တပ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

၄။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဗဟိုစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်နယ်အသီးသီးမှ စေလွှတ်သော စစ်ဦးစီးမှူးများက ပါဝင်ခွင့်ရှိရ မည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ (သမ္မတ) ၏လက်အောက်တွင် ထားရှိရမည်။

၅။ ရဲတပ်ဖွဲ့များသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိရမည်။

၆။ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ထူးခြားသောအခြေအနေများအရ ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးအတွက် ကမ်းခြေစောင့်တပ်(အမြဲတမ်းတပ်)၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် (အမြဲတမ်းတပ်) နှင့် ပြည်သူ့စစ်(အရံတပ်) များအား ပြည်နယ်အစိုးရ လက်အောက် ရှိ ပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိရမည်။

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်/အစိုးရကဏ္ဍ

၁။ ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဟူ၍ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ထားရှိ ရမည်။

၂။ ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်ကို ပြည်နယ်များမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချိုးတူ တင်မြှောက် ဖွဲ့စည်း ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို မြို့နယ်များကို အခြေခံသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ရမည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သည် တန်းတူ ရည်တူ သီးခြားလွှတ်တော်များဖြစ်ရမည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ကို ပူးတွဲ၍ ကျင်းပခွင့် မရှိစေရ။

၃။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ(ဝန်ကြီးချုပ်)အား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ရမည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရမည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ကို လွှတ်တော်နှစ်ရပ် မှ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ပြည်နယ်အလိုက် အချိုးတူ ရွေးချယ် ထည့်သွင်းရမည်။

၄။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအကဲ (သမ္မတ)ကို ရွေးချယ်ရာတွင် လူမျိုးကို အခြေခံ ၍ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်။

၅။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအကဲ (သမ္မတ)၏ လက်အောက် တွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ထားရှိသည့် အပြင် ၊ သမ္မတသည် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေုးကို ကြီးမှူးရ မည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရံပုံငွေကို ခွဲဝေ သုံးစွဲရေး အတွက် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်နှင့်အတူ တွဲဖက် ကြီးကြပ်သူ ဖြစ်ရမည်။

ပြည်နယ်လွှတ်တော်/အစိုးရကဏ္ဍ

၁။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များသည် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိသော ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသီးသီးကို ရေးဆွဲရမည်။

၂။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အား မြို့နယ်ကို အခြေခံသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ရမည်။

၃။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။

၄။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းရမည်။

လူမှုရေးကဏ္ဍ

၁။ ရခိုင်လူမျိုး နှင့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများ၏ သမိုင်း၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း အမွေအနှစ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပြဋ္ဌာန်း ရမည်။

၂။ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်မြင့်မား ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်သွားရမည်။

၄။ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။

စီးပွားရေးကဏ္ဍ

၁။ ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ စီမံကိန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရများက တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။

၂။ ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ စီမံကိန်းများမှ ရရှိလာသော အကျိုး အမြတ်၊ အခွန်အကောက်များပေါ်တွင် ပြည်နယ်များက အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် နှင့် ရယူခံစား ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။

၃။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာမည့် စီမံကိန်းများတွင် ဒေသခံ လူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်ရင်းနှီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိစေရမည်။

၄။ လယ်ယာမြေ၊ သစ်တော၊ ရေချို ကမ်းနီး ကမ်းဝေး ရေလုပ်ငန်းများ စသည့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့် ကဏ္ဍများသည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးပါခြင်းကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝရှိစေရေမည်။

၅။ အခွန်အခကောက်ယူခြင်းအား ပင်မအားဖြင့် စီမံခန့်ခွဲဲသူများမှာ ပြည်နယ်အစိုးရများဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေသို့ ထိုအခွန်အခများ စီးဝင်စေရမည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) သို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသော အခွန်အချို့မှလွဲ၍ ကျန်သော အခွန်ကောက်ခံပိုင်ခွင့် အားလုံးသည် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ ကောက်ခံ ရယူပိုင်ခွင့် ဖြစ်စေရမည်။

သယံဇာတခွဲဝေသုံးစွဲမှုကဏ္ဍ

၁။ သဘာဝသယံဇာတများအားလုံးကို ထိုသဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသား ပြည်နယ်များက ပိုင်ဆိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသား ပြည်နယ်များက စီမံထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခွင့် ရှိ သည်။

၂။ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားပြည်နယ်သည် မိမိ၏ သဘာဝသယံဇာတများအား ထုတ်ယူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်စီမံပိုင်ခွင့် ရှိသည့်အပြင်၊ သယံဇာတဝင်ငွေများကို ကိုင်တွယ်ပြီး ဖက်ဒရယ်အစိုးရသို့ ခွဲဝေပေးခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားပြည်နယ်က ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်ရမည်။

၃။ သဘာဝသယံဇာတ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်စီမံခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရယူခွင့် တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားပြည်နယ်ကကိုင်တွယ်ရမည့် စာရင်း နှင့် ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ကိုင်တွယ်ရမည့် စာရင်းဟူ၍ ခွဲခြားခြင်းမပြုရ။ သဘာဝသယံဇာတများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားပြည်နယ်များက စီမံခန့်ခွဲ ပြီး၊ သဘောတူသတ်မှတ်ကြသည့် အချိုးကျ ရသင့်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားပြည်နယ် ဘဏ္ဍာငွေ စာရင်းထဲသို့ ထည့် ဝင်စေပြီး၊ သတ်မှတ်အချိုးကျခွဲဝေပေးငွေကို ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေသို့ ထည့်ဝင်စေရမည်။

၄။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေသို့ ထည့်ဝင်ရမည့် သတ်မှတ် အချိုးကျခွဲဝေ ပေးငွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ကိုရရှိမှသာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေသို့ ထည့်ဝင်စေရမည်။

နိဂုံး

အတိတ်က သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို သင်ခန်းစာယူ၍ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝဖြိုးသည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ကြရမည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ မတူကွဲပြားသော လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုကြီး အဓွန့်ရှည်ရေးအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကို လေ့လာဆန်းစစ်ကာ အားလုံးနှင့် သဟဇာတဖြစ်နိုင်သော မူဘောင်များဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ကြပါစို့ ဟု တိုက်တွန်းလျက် နိဂုံးချုပ်အပ် ပါသည်။

*****************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s