အစ္စရေးမှတ်စု (၁)။ “အစ္စရေး အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဥပဒေ (၂၀၁၈)”

[ Zawgyi font First / Unicode below ]

အစၥေရးမွတ္စု (၁)။ “အစၥေရး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ (၂၀၁၈)”

● အစၥေရးႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္သားမ်ားမွာ ဂ်ဴးသြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုညီညြတ္ေသာ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေလသည္။ မိမိတုိ႔ အသက္ေပးတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ အစၥေရးႏို္င္ငံေတာ္မွာ တေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးသြင္ျပင္လကၡဏာကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး အာရပ္မူဆလင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ဟူ၍ကား ဟုတ္ခဲ့လိမ့္မည္ မထင္။ သို႔ျဖစ္ရကား ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခါစမွသာလွ်င္ မဟုတ္ – ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ေနဆဲ အခ်ိန္တိုင္း ကာလတိုင္းတြင္ ထိုအခ်က္ကို အစဥ္အၿမဲေခါင္းထဲထည့္လ်က္ အလုပ္လုပ္ၾက ရေလသည္။

● သို႔ေသာ္ျငားလည္း အစၥေရးတို႔သည္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အစၥေရးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းက်က် စနစ္တက်အလုပ္လုပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေကာင္းစြာ ပံုေဖာ္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း၏ စာပိုဒ္ေရ (၁၃) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ “. . . it (i.e. the State of Israel) will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all inhabitants irrespective of religion, race and sex; . . . ” “အစၥေရး၏ ပေရာဖက္ တမန္ေတာ္မ်ားက လွမ္းရည္ေျမာ္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အေပၚ အစၥေရးႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေျခခံသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထိုင္သူမွန္သမွ်တို႔အား ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး ႏွင့္ က်ား/မ ကြဲျပားမႈတို႔အေပၚ မူတည္ျခင္းမျပဳဘဲ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ် အျပည့္အ၀ ရရွွိမႈကို အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္ခံသည္။”

● လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာၿပီးၿပီးခ်င္း အနီးအနား အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက ၀င္တိုက္သည့္ စစ္ပြဲ (၁၉၄၇-၁၉၄၉)၊ ေျခာက္ရက္ စစ္ပြဲ(၁၉၆၇)၊ ယြန္ကပူးစစ္ပြဲ (၁၉၇၃) တို႔တြင္ တိုက္ခုိက္ခံရသူ အစၥေရးအေနျဖင့္ က်ဳးေက်ာ္သူမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရံုသာမက နယ္ေျမမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ သိမ္းယူႏိုင္ျခင္း၊ သိမ္းၿပီးသားနယ္ေျမကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းတို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္အထဲမွ အာရပ္မူဆလင္တို႔ အမ်ားတကာ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏နယ္နမိတ္အျဖစ္ အတည္တက်သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳခဲ့ၾကေပ။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ အာရပ္မူဆလင္မ်ား အစၥႏေရးိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကလွ်င္ အစၥေရးသည္ ဂ်ဴးႀကံအင္လကၡဏာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပ်က္ယြင္းသြားၿပီး တစတစ မူဆလင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ေျမဧရိယာ ေသးငယ္ေသာ အစၥေရးအဖို႔ လံုၿခံဳေရးအရ ၾကားခံရွိေနရန္ နယ္ေျမမ်ားကို အခုအခံ ယူထားႏိုင္ျခင္း ဆိုသည့္ အားသာခ်က္ကို လက္လႊတ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ဟု တဖက္က စဥ္းစားယူဆၾကသည္။

● ယခုလက္ရွိတြင္လည္း အစၥေရးႏိုင္ငံကိုသီးျခားတစ္ပိုင္း သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား (occupied territories)ကို ေနာက္တစ္ပိုင္း သီးျခားခြဲ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာကို အေျဖထုတ္မလား (two state solution) သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုနယ္ေျမမ်ားကို ပူးေပါင္းလ်က္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ အေျဖထုတ္မလား (one state solution) လား ဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျဖတစ္ခုခုႏွင့္နီးစပ္ႏိုင္ရန္ ယေန႔ထက္ထိ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးဘက္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ ဂ်ဳးမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမ်ားသည့္ အာရပ္တို႔ကို တစ္ႏိုင္ငံတည္းသားအျဖစ္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားပါက ေရရွည္တြင္ အစၥေရးသည္ ဂ်ဴးလကၡဏာ ပ်က္ယြင္းသြားသည့္ အာရပ္လူမ်ားစုႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾကေသာ္လည္း ထိုစိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း ၀န္ခံၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

● ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ (၂၀၂၀-ခုႏွစ္) အခ်က္အလက္မ်ားအရ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ (၁.၈) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ ပါလက္စတိုင္း ဟုဆိုရမည့္ ဂါဇာႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္း ႏွစ္ခုတို႔၏ ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ တိုးႏႈန္းမွာ (၂.၅) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ လာေရာက္အေျခစိုက္နိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ဂ်ဴးဦးေရတိုးနႈန္း မက်ေေစေရးအတြက္ အထိန္းအေထ ျဖစ္ေစသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ (၀.၇) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ (၁.၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။) ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရ တိုးႏႈန္း အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမ်ား တတ္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာေသာ မႈဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျခားသူလိုကိုယ္လို မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း နည္းပါးသည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းပိုမ်ားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမ်ားသည္။ ထိုထက္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမ်ားသည္မွာ ေၾကြးထူဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္စဥ္ (pattern) အားျဖင့္ မူဆလင္လည္းျဖစ္၊ ဆင္းလည္း ဆင္းရဲ၊ ပဋိပကၡထူေသာႏိုင္ငံ (လူအုပ္စု)တို႔မွာမူ လူဦးေရတိုးႏႈန္း ႀကီးမားႏိုင္သည္။

● Pew သုေတသနဌာန (Pew Research Center) က ၂၀၁၅ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လူဦးေရတိုးမႈဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ခုအရ – မူဆလင္တို႔သည္ ကမၻာတြင္ လူဦးေရ တိုးႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ကမၻာ့မူဆလင္လူဦးေရသည္ ၂၀၆၀ တြင္ ႏွစ္ဆျဖစ္သြားလိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။ ၂၀၅၀ ခန္႔သို႔အေရာက္တြင္ ကမၻာ့မူဆလင္လူဦးေရသည္ ကမၻာ့ခရစ္ယန္လူဦးေရကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကမၻာတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ဘာသာျဖစ္လာမည္ ဟု ဆိုသည္။ မူဆလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ကေလး (၂.၉) ဦး ရယူေလ့ရွိၾကၿပီး၊ မူဆလင္ မဟုတ္သူ (အျခားဘာသာမ်ားအားလံုး) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သားသမီး (၂.၂) ဦးသာ ရယူၾကေလ့ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

● လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးလႊတ္ေတာ္က “အစၥေရးႏိုင္ငံအား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ဥပေဒ” (Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People) ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ Basic Law ဆိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အျခားဥပေဒမ်ားသည္ ဤဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေက်ာ္လြန္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္အဆင့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

● ထိုဥပေဒ၏ ပထမဆံုးအပိုင္း “အေျခခံမူမ်ား” က အေရးႀကီးေသာ မူ သံုးရပ္ကို ျပ႒ာန္းသည္။
(က) အစၥေရးျပည္တည္းဟူေသာ ေျမသည္ကား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ဇာတိအမိေျမျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေျမ အေပၚတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ထားသည္။
(ခ) အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားဌာေန ျဖစ္ၿပီး၊ ဤႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဂ်ဴးတို႔၏ သဘာ၀အရပိုင္ဆိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအရဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာေရးအရပိုင္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာအရပိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးျဖည့္ဆည္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။
(ဂ) အစၥေရးအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အား ကိုင္စြဲက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည္။ (unique to the Jewish people)
● ဤဥပေဒပါ အျခားသိမွတ္ဖြယ္ရာ အခ်က္တခ်ိဳ႕မွာ – ဟီးဘရူး (ဂ်ဴးဘာသာစကား) အား “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘာသာစကား” The State’s language အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အာရပ္ဘာသာစကားအား အထူးအဆင္းအတန္းရွိ ဘာသာစကားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ရပ္ေ၀းေျမျခား ဒိုင္ယာစပိုရာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္က ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စသည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းသည္။ ျပည္ပမွ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုးအတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံက အခ်ိန္မေရြးတံခါးဖြင့္ထားရန္ သတ္မွတ္သည္။ (အထူးသျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းသိမ္းပိုက္နယ္ေျမအတြင္း) ဂ်ဴးတို႔က အေျခခ်အိုးအိမ္အစုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း (settlement) အား မူ၀ါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေသအခ်ာေဖာ္ျပ အားေပးထားသည္။ ဂ်ဴးျဖစ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အစၥေရးႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡႀကံဳေနၾကရသည့္ မည္သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အတြက္မဆို သူတို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္က အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ – စသည္အားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ တိုေတာင္းအားေကာင္းလွေသာ အစၥေရး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအား ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
● ယေန႔လက္ရွိတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံသား အာရပ္လူမ်ိဳး အေရအတြက္မွာ ႏိုင္ငံသားဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၂၀.၉၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးမူဆလင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Raleb Majadele မွာ အစၥေရးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ပထမဦးဆံုးေသာ အာရပ္မူဆလင္၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ေလဘာပါတီအစိုးရတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

KZO
(၀၂-၀၉-၂၀၂၁)

[လူငယ္​မ်ားအတြက္​ ႏိုင္​ငံ​ေရး မွတ္​စုတိုမ်ား (၁၇)]
#ShortNotesOnPoliticsForYouth
#KyawZawOo
#KZO

==========

[ Unicode here ]

အစ္စရေးမှတ်စု (၁)။ “အစ္စရေး အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဥပဒေ (၂၀၁၈)”

● အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြသော လွတ်မြောက်ရေးတပ်သားများမှာ ဂျူးသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံညီညွတ်သော ဂျူးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလေသည်။ မိမိတို့ အသက်ပေးတည်ထောင်ခဲ့ကြသော အစ္စရေးနိုင်ငံတော်မှာ တနေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ဂျူးသွင်ပြင်လက္ခဏာကွယ်ပျောက်ပြီး အာရပ်မူဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရန် တည်ထောင်ခဲ့ကြခြင်း ဟူ၍ကား ဟုတ်ခဲ့လိမ့်မည် မထင်။ သို့ဖြစ်ရကား နိုင်ငံတည်ထောင်ခါစမှသာလျှင် မဟုတ် – နိုင်ငံကို တည်ဆောက်နေဆဲ အချိန်တိုင်း ကာလတိုင်းတွင် ထိုအချက်ကို အစဉ်အမြဲခေါင်းထဲထည့်လျက် အလုပ်လုပ်ကြ ရလေသည်။

● သို့သော်ငြားလည်း အစ္စရေးတို့သည် အခြားတစ်ဘက်တွင် အစ္စရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအား ဒီမိုကရေစီဆန်သော၊ အင်စတီကျူးရှင်းကျကျ စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ခေတ်အဆက်ဆက် ကောင်းစွာ ပုံဖော်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈-ခုနှစ် မေလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သော အစ္စရေးနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း၏ စာပိုဒ်ရေ (၁၃) တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ “. . . it (i.e. the State of Israel) will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all inhabitants irrespective of religion, race and sex; . . . ” “အစ္စရေး၏ ပရောဖက် တမန်တော်များက လှမ်းရည်မြော်မြင်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပေါ် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်သည် အခြေခံသည်။ နိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်သူမှန်သမျှတို့အား ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လူမျိုး နှင့် ကျား/မ ကွဲပြားမှုတို့အပေါ် မူတည်ခြင်းမပြုဘဲ လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ တန်းတူညီမျှ အပြည့်အဝ ရရှှိမှုကို အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က တာဝန်ခံသည်။”

● လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာပြီးပြီးချင်း အနီးအနား အာရပ်နိုင်ငံများက ဝင်တိုက်သည့် စစ်ပွဲ (၁၉၄၇-၁၉၄၉)၊ ခြောက်ရက် စစ်ပွဲ(၁၉၆၇)၊ ယွန်ကပူးစစ်ပွဲ (၁၉၇၃) တို့တွင် တိုက်ခိုက်ခံရသူ အစ္စရေးအနေဖြင့် ကျုးကျော်သူများကို တွန်းလှန်နိုင်ရုံသာမက နယ်မြေများကို တိုးချဲ့ သိမ်းယူနိုင်ခြင်း၊ သိမ်းပြီးသားနယ်မြေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းတို့ လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မိမိတို့ သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အထဲမှ အာရပ်မူဆလင်တို့ အများတကာ အများစု နေထိုင်ကြသော နယ်မြေများကို နိုင်ငံ၏နယ်နမိတ်အဖြစ် အတည်တကျသတ်မှတ်ခြင်းမပြုခဲ့ကြပေ။ ထိုကဲ့သို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက် ထိုနယ်မြေများတွင် နေထိုင်သူ အာရပ်မူဆလင်များ အစ္စနရေိးုင်ငံသားများ ဖြစ်လာခဲ့ကြလျှင် အစ္စရေးသည် ဂျူးကြံအင်လက္ခဏာများ အချိန်နှင့်အမျှ ပျက်ယွင်းသွားပြီး တစတစ မူဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေပေသည်။ သို့သော် နယ်မြေဧရိယာ သေးငယ်သော အစ္စရေးအဖို့ လုံခြုံရေးအရ ကြားခံရှိနေရန် နယ်မြေများကို အခုအခံ ယူထားနိုင်ခြင်း ဆိုသည့် အားသာချက်ကို လက်လွှတ်ရန် မသင့်လျော် ဟု တဖက်က စဉ်းစားယူဆကြသည်။

● ယခုလက်ရှိတွင်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံကိုသီးခြားတစ်ပိုင်း သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ (occupied territories)ကို နောက်တစ်ပိုင်း သီးခြားခွဲ၍ နှစ်နိုင်ငံအဖြစ် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကို အဖြေထုတ်မလား (two state solution) သို့တည်းမဟုတ် ထိုနယ်မြေများကို ပူးပေါင်းလျက် တစ်နိုင်ငံတည်းအဖြစ် ထူထောင်ခြင်းအားဖြင့် အဖြေထုတ်မလား (one state solution) လား ဆိုသည်ကို စဉ်းစားကြသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း အဖြေတစ်ခုခုနှင့်နီးစပ်နိုင်ရန် ယနေ့ထက်ထိ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အစ္စရေးဘက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ဂျုးများနှင့်စာလျှင် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည့် အာရပ်တို့ကို တစ်နိုင်ငံတည်းသားအဖြစ် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားပါက ရေရှည်တွင် အစ္စရေးသည် ဂျူးလက္ခဏာ ပျက်ယွင်းသွားသည့် အာရပ်လူများစုနိုင်ငံဖြစ်လာမည်ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ကြသော်လည်း ထိုစိုးရိမ်မှုရှိကြောင်း ဝန်ခံကြမည် မဟုတ်ပေ။

● ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သော (၂၀၂၀-ခုနှစ်) အချက်အလက်များအရ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၁.၈) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး၊ ပါလက်စတိုင်း ဟုဆိုရမည့် ဂါဇာနှင့် အနောက်ဘက်ကမ်း နှစ်ခုတို့၏ ပျမ်းမျှ လူဦးရေ တိုးနှုန်းမှာ (၂.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဂျူးဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသားများအဖြစ် လာရောက်အခြေစိုက်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များအားဖြင့် ဂျူးဦးရေတိုးနှုန်း မကျေစေရေးအတွက် အထိန်းအထေ ဖြစ်စေသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၀.၇) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမျှလူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၁.၀) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။) ချမ်းသာသောနိုင်ငံများသည် လူဦးရေ တိုးနှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ မူဆလင်နိုင်ငံများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လူဦးရေတိုးနှုန်းများ တတ်သော်လည်း ချမ်းသာသော မှုဆလင်နိုင်ငံများသည် အခြားသူလိုကိုယ်လို မူဆလင်နိုင်ငံများထက် လူဦးရေတိုးနှုန်း နည်းပါးသည်။ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများသည် လူဦးရေတိုးနှုန်းပိုများသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံများသည် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည်။ ထိုထက် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည်မှာ ကြွေးထူဆင်းရဲနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြလေသည်။ ဖြစ်နေကျဖြစ်စဉ် (pattern) အားဖြင့် မူဆလင်လည်းဖြစ်၊ ဆင်းလည်း ဆင်းရဲ၊ ပဋိပက္ခထူသောနိုင်ငံ (လူအုပ်စု)တို့မှာမူ လူဦးရေတိုးနှုန်း ကြီးမားနိုင်သည်။

● Pew သုတေသနဌာန (Pew Research Center) က ၂၀၁၅ တွင်ပြုလုပ်သော လူဦးရေတိုးမှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြု ခန့်မှန်းချက် တစ်ခုအရ – မူဆလင်တို့သည် ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေ တိုးနှုန်းအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၅ ကမ္ဘာ့မူဆလင်လူဦးရေသည် ၂၀၆၀ တွင် နှစ်ဆဖြစ်သွားလိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။ ၂၀၅၀ ခန့်သို့အရောက်တွင် ကမ္ဘာ့မူဆလင်လူဦးရေသည် ကမ္ဘာ့ခရစ်ယန်လူဦးရေကို ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေအများဆုံး ဘာသာဖြစ်လာမည် ဟု ဆိုသည်။ မူဆလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှကလေး (၂.၉) ဦး ရယူလေ့ရှိကြပြီး၊ မူဆလင် မဟုတ်သူ (အခြားဘာသာများအားလုံး) အမျိုးသမီးများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သားသမီး (၂.၂) ဦးသာ ရယူကြလေ့ရှိသည် ဟုဆိုသည်။

● လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့် ၂၀၁၈-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးလွှတ်တော်က “အစ္စရေးနိုင်ငံအား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတော်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့်ဥပဒေ” (Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People) ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ Basic Law ဆိုသည်မှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှုရှိသော ဥပဒေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အခြားဥပဒေများသည် ဤဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကျော်လွန်၍ မရနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်အဆင့် ဥပဒေဖြစ်သည်။

● ထိုဥပဒေ၏ ပထမဆုံးအပိုင်း “အခြေခံမူများ” က အရေးကြီးသော မူ သုံးရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။
(က) အစ္စရေးပြည်တည်းဟူသော မြေသည်ကား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ဇာတိအမိမြေဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမြေ အပေါ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ထားသည်။
(ခ) အစ္စရေးနိုင်ငံတော်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားဌာနေ ဖြစ်ပြီး၊ ဤနိုင်ငံတော်တွင် ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ဂျူးတို့၏ သဘာဝအရပိုင်ဆိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုအရဆက်နွယ်သော ဘာသာရေးအရပိုင်ဆိုင်သော သမိုင်းအစဉ်အလာအရပိုင်ဆိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးဖြည့်ဆည်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သည်။
(ဂ) အစ္စရေးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အား ကိုင်စွဲကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့နှင့် သီးခြားသက်ဆိုင်သည်။ (unique to the Jewish people)
● ဤဥပဒေပါ အခြားသိမှတ်ဖွယ်ရာ အချက်တချို့မှာ – ဟီးဘရူး (ဂျူးဘာသာစကား) အား “နိုင်ငံတော်၏ ဘာသာစကား” The State’s language အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊ အာရပ်ဘာသာစကားအား အထူးအဆင်းအတန်းရှိ ဘာသာစကားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ရပ်ဝေးမြေခြား ဒိုင်ယာစပိုရာ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စသည်အားဖြင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရန် ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ပြည်ပမှ ဂျူးဘာသာဝင်များအားလုံးအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံက အချိန်မရွေးတံခါးဖွင့်ထားရန် သတ်မှတ်သည်။ (အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသိမ်းပိုက်နယ်မြေအတွင်း) ဂျူးတို့က အခြေချအိုးအိမ်အစုများတည်ဆောက်ခြင်း (settlement) အား မူဝါဒတစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အသေအချာဖော်ပြ အားပေးထားသည်။ ဂျူးဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း အစ္စရေးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း ဒုက္ခကြုံနေကြရသည့် မည်သည့် ဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်မဆို သူတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရမည် – စသည်အားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ တိုတောင်းအားကောင်းလှသော အစ္စရေး အမျိုးသားနိုင်ငံတော် ဥပဒေအား အောက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
● ယနေ့လက်ရှိတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံသား အာရပ်လူမျိုး အရေအတွက်မှာ နိုင်ငံသားဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၂၀.၉၅) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ အာရပ်လူမျိုးမူဆလင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Raleb Majadele မှာ အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပထမဦးဆုံးသော အာရပ်မူဆလင်ဝန်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၇-ခုနှစ် လေဘာပါတီအစိုးရတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်လာခဲ့သည်။

KZO
(၀၂-၀၉-၂၀၂၁)

[လူငယ်​များအတွက်​ နိုင်​ငံ​ရေး မှတ်​စုတိုများ (၁၇)]
#ShortNotesOnPoliticsForYouth
#KyawZawOo
#KZO

==========

Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People
1 — Basic principles
A. The land of Israel is the historical homeland of the Jewish people, in which the State of Israel was established.
B. The State of Israel is the national home of the Jewish people, in which it fulfills its natural, cultural, religious and historical right to self-determination.
C. The right to exercise national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people.
2 — The symbols of the state
A. The name of the state is “Israel.”
B. The state flag is white with two blue stripes near the edges and a blue Star of David in the center.
C. The state emblem is a seven-branched menorah with olive leaves on both sides and the word “Israel” beneath it.
D. The state anthem is “Hatikvah.”
E. Details regarding state symbols will be determined by the law.
3 — The capital of the state
Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel.
4 — Language
A. The state’s language is Hebrew.
B. The Arabic language has a special status in the state; Regulating the use of Arabic in state institutions or by them will be set in law.
C. This clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.
5 — Ingathering of the exiles
The state will be open for Jewish immigration and the ingathering of exiles.
6 — Connection to the Jewish people
A. The state will strive to ensure the safety of the members of the Jewish people in trouble or in captivity due to the fact of their Jewishness or their citizenship.
B. The state shall act within the Diaspora to strengthen the affinity between the state and members of the Jewish people.
C. The state shall act to preserve the cultural, historical and religious heritage of the Jewish people among Jews in the Diaspora.
7 — Jewish settlement
A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act to encourage and promote its establishment and consolidation.
8 — Official calendar
The Hebrew calendar is the official calendar of the state and alongside it the Gregorian calendar will be used as an official calendar. Use of the Hebrew calendar and the Gregorian calendar will be determined by law.
9 — Independence Day and memorial days
A. Independence Day is the official national holiday of the state.
B. Memorial Day for the Fallen in Israel’s Wars and Holocaust and Heroism Remembrance Day are official memorial days of the State.
10 — Days of rest and sabbath
The Sabbath and the festivals of Israel are the established days of rest in the state; Non-Jews have a right to maintain days of rest on their Sabbaths and festivals; Details of this issue will be determined by law.

11 — Immutability
This Basic Law shall not be amended, unless by another Basic Law passed by a majority of Knesset members.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s