မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကြားက ရခိုင်ပြည်အနာဂါတ် အလားအလာ

မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကြားကရခိုင်ပြည်အနာဂါတ်အလားအလာ

Live discussion of Kyaw Zaw Oo with Thein Tun Zan and Soe Lin Tun on AKK-Media Live 19 November 2021. Impacts of Myanmar Mainstream political problems on Arakan’s future.

“မြန်မာနိုင်ငံရေး ပြဿနာကြားက ရခိုင်ပြည်အနာဂါတ်အလားအလာ”၊ AKK-Media Live တွင် ဦးကျော်ဇောဦးက ဦးသိန်းထွန်းဇံ၊ ဦးစိုးလင်းထွန်းတို့ နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း။ (2021 November 19th)

See the video posted below.

==========

မူရင်း ဗီဒီယိုလင့် on Facebook =>

==========

post number – 225

short link to this blog post =>

https://bit.ly/3oQCzL5

==========

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s