ULA ၏ Statement of Solidarity နန့်ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက်

၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက် ဒေဂနိခါကျရောက်တေ “နိုင်ငံတကာ မိခင်ဘာသာစကားနိ” ကို အကြောင်းပြုလို့ ULA က ထုတ်ပြန်လိုက်တေ Statement of Solidarity ထုတ်ပြန်ချက်စွာ အများကြီး လေးနက်မှုဟိရေ ခြီလှမ်းတစ်ရပ် အနိန်နန့် မြင်ရပါရေ။

ဒေပိုင် မြော်မြင်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို Bengali Nation ဘက်က နိန်ပြီးကေ အလေးအနက် မှတ်ယူသဘောထား (noted) လုပ်ကတ်လိမ့်မေလို့ မြင်ရပါရေ။

အဂု ထုတ်ပြန်ချက်ပါ စာသားတိ၊ စာသားတိ နောက်က ideology နန့် လုပ်ရပ်တိကို ထောက်ရှုပြီးကေ နတ်မြစ် တဖက်ကမ်းက လူတိစွာ အဂု သမိုင်းတပတ်လည်ကာလမာ လောက်လောက်လားလား နန့် အထိုက်အလျောက် နိန်ရာပီး အလေးထားဆက်ဆံရဖို့ ဆိုရေပုံရိပ်စွာ တစတစ ပုံပေါ် လာနိုင်ပါရေ။

KZO

February 21, 2022


=> Facebook Post


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s