စစ်မြေပြင်တွင် ပြုမူကျင့်ကြံရမည့် ဥပဒေသများ (ပုံပြ သရုပ်ဖော်)

[ Zawgyi version here ] [ Unicode version below ]

စစ္ေျမျပင္တြင္ ျပဳမူက်င့္ႀကံရမည့္ ဥပေဒသမ်ား (ပံုျပ သရုပ္ေဖာ္)

တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္မ်ား –

၁။ လက္နက္ကိုင္စြဲထားသူမ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ပါ။

၂။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ပါ။

၃။ အရပ္သားႏွင့္ အရပ္သားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါ။

၄။ သင့္အား တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ရင္း ၏ အေၾကာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဖ်က္ဆီးပါ။

လက္နက္ခ်အညံ့ခံေသာ ရန္သူမ်ားကို –

၁။ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ေပးပါ။

၂။ လက္နက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပါ။

၃။ ဂရုဏာထား စာနာစြာ ျပဳမူဆက္ဆံပါ။

၄။ သင့္အထက္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံပါ။

ဒဏ္ရာရ လက္နက္ကိုင္ရန္သူမ်ားကို –

၁။ လိုက္လံရွာေဖြေကာက္ယူပါ။

၂။ ဂရုတစိုက္ ျပဳစုေပးပါ။

၃။ သင့္အထက္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံပါ။

၄။ သို႔မဟုတ္ပါက အနီးဆံုးေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ။

အရပ္သားမ်ားကို –

၁။ အေလးဂရုျပဳပါ။

၂။ သင္တတ္ႏိုင္သမွ် ဂရုဏာျဖင့္ စာနာစြာ ဆက္ဆံပါ။

၃။ မတရားႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးပါ။ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ႏွင့္ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။

၄။ ၎တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား ေလးစား၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာျပ အမွတ္အသားမ်ား –

(က) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ (စစ္ဘက္ ႏွင့္ နယ္ဘက္)

(ခ) ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

(ဂ) ယာဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရာ၀တၳဳမ်ား

(ဃ) အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာေနရာမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ . . .

(င) တာတမံ၊ ေရကာတာ၊ အႏုျမဴဓါတ္အားေပးစက္ရံု

(စ) အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးအလံ (အညံ့ခံ အရံႈးေပးျခင္းတြင္လည္း အသံုးျပဳသည္။)

၁။ အဆိုပါအမွတ္အသား ကိုင္ေဆာင္ပါရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေလးစားပါ။

၂။ ကိုင္ေဆာင္ပါရွိသူမ်ားကို အထက္အမိန္႔ပင္မရလွ်င္ပင္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၃။ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို အထက္အမိန္႔မရရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ထိပါးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၄။ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားကို အထက္အမိန္႔မရရွိဘဲ သြားလာမႈ ဟန္႔တားထားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

****************************************************************

[ Zawgyi version here ] [ Unicode version below ]

စစ္ေျမျပင္တြင္ ျပဳမူက်င့္ႀကံရမည့္ ဥပေဒသမ်ား (ပံုျပ သရုပ္ေဖာ္)

တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္မ်ား –

၁။ လက္နက္ကိုင္စြဲထားသူမ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ပါ။

၂။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ပါ။

၃။ အရပ္သားႏွင့္ အရပ္သားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါ။

၄။ သင့္အား တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ရင္း ၏ အေၾကာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဖ်က္ဆီးပါ။

လက္နက္ခ်အညံ့ခံေသာ ရန္သူမ်ားကို –

၁။ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ေပးပါ။

၂။ လက္နက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပါ။

၃။ ဂရုဏာထား စာနာစြာ ျပဳမူဆက္ဆံပါ။

၄။ သင့္အထက္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံပါ။

ဒဏ္ရာရ လက္နက္ကိုင္ရန္သူမ်ားကို –

၁။ လက္လံရွာေဖြေကာက္ယူပါ။

၂။ ဂရုတစိုက္ ျပဳစုေပးပါ။

၃။ သင့္အထက္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံပါ။

၄။ သို႔မဟုတ္ပါက အနီးဆံုးေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ။

အရပ္သားမ်ားကို –

၁။ အေလးဂရုျပဳပါ။

၂။ သင္တတ္ႏိုင္သမွ် ဂရုဏာျဖင့္ စာနာစြာ ဆက္ဆံပါ။

၃။ မတရားႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးပါ။ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ႏွင့္ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။

၄။ ၎တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား ေလးစား၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာျပ အမွတ္အသားမ်ား –

(က) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ (စစ္ဘက္ ႏွင့္ နယ္ဘက္)

(ခ) ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

(ဂ) ယာဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရာ၀တၳဳမ်ား

(ဃ) အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာေနရာမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ . . .

(င) တာတမံ၊ ေရကာတာ၊ အႏုျမဴဓါတ္အားေပးစက္ရံု

(စ) အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးအလံ (အညံ့ခံ အရံႈးေပးျခင္းတြင္လည္း အသံုးျပဳသည္။)

၁။ အဆိုပါအမွတ္အသား ကိုင္ေဆာင္ပါရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေလးစားပါ။

၂။ ကိုင္ေဆာင္ပါရွိသူမ်ားကို အထက္အမိန္႔ပင္မရလွ်င္ပင္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၃။ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို အထက္အမိန္႔မရရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ထိပါးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၄။ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားကို အထက္အမိန္႔မရရွိဘဲ သြားလာမႈ ဟန္႔တားထားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

[ Unicode version here ]

စစ်မြေပြင်တွင် ပြုမူကျင့်ကြံရမည့် ဥပဒေသများ (ပုံပြ သရုပ်ဖော်)

တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်များ –
၁။ လက်နက်ကိုင်စွဲထားသူများကိုသာ တိုက်ခိုက်ပါ။
၂။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်များကိုသာ တိုက်ခိုက်ပါ။
၃။ အရပ်သားနှင့် အရပ်သားပိုင်ပစ္စည်းများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပါ။
၄။ သင့်အား တာဝန်ပေးစေလွှတ်ရင်း ၏ အကြောင်းလိုအပ်ချက်များကိုသာ ဖျက်ဆီးပါ။

လက်နက်ချအညံ့ခံသော ရန်သူများကို –
၁။ အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါ။
၂။ လက်နက်များကို သိမ်းဆည်းပါ။
၃။ ဂရုဏာထား စာနာစွာ ပြုမူဆက်ဆံပါ။
၄။ သင့်အထက်အရာရှိထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံပါ။

ဒဏ်ရာရ လက်နက်ကိုင်ရန်သူများကို –
၁။ လိုက်လံရှာဖွေကောက်ယူပါ။
၂။ ဂရုတစိုက် ပြုစုပေးပါ။
၃။ သင့်အထက်အရာရှိထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံပါ။
၄။ သို့မဟုတ်ပါက အနီးဆုံးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများထံ ပို့ဆောင်ပေးပါ။

အရပ်သားများကို –
၁။ အလေးဂရုပြုပါ။
၂။ သင်တတ်နိုင်သမျှ ဂရုဏာဖြင့် စာနာစွာ ဆက်ဆံပါ။
၃။ မတရားနှိပ်စက် ညှဉ်းဆဲခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးပါ။ ကလဲ့စားချေခြင်း နှင့် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းယူခြင်း မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။
၄။ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများအား လေးစား၍ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

ထင်ရှားသည့် လက္ခဏာပြ အမှတ်အသားများ –
(က) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် (စစ်ဘက် နှင့် နယ်ဘက်)
(ခ) မြို့ပြကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
(ဂ) ယာဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုများ
(ဃ) အထိမ်းအမှတ်များ၊ ကိုးကွယ်ရာနေရာများ၊ ပြတိုက်များ အစရှိသည်တို့ . . .
(င) တာတမံ၊ ရေကာတာ၊ အနုမြူဓါတ်အားပေးစက်ရုံ
(စ) အတိုက်အခိုက်ရပ်စဲရေးအလံ (အညံ့ခံ အရှုံးပေးခြင်းတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။)
၁။ အဆိုပါအမှတ်အသား ကိုင်ဆောင်ပါရှိသောသူများနှင့် အရာဝတ္ထုများကို လေးစားပါ။
၂။ ကိုင်ဆောင်ပါရှိသူများကို အထက်အမိန့်ပင်မရလျှင်ပင် ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများအား ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
၃။ ဖော်ပြပါရှိသော အဆောက်အအုံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထိမ်းအမှတ်များကို အထက်အမိန့်မရရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထိပါးခြင်း မပြုပါနှင့်။
၄။ ဖော်ပြပါရှိသော စက်တပ်ယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများနှင့် လေယာဉ်များကို အထက်အမိန့်မရရှိဘဲ သွားလာမှု ဟန့်တားထားခြင်း မပြုပါနှင့်။

cover full_edited

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s