ဦးစိန်ချစ် ကိစ္စ

(မြန်မာဘာသာဖြင့် အောက်တွင် ဖတ်ရန်)

U Sein Chit of Thandwe was arrested by authorities on 9th October 2021, and until now his family still do not know where he is being held.

We don’t know yet for sure how things around him leading to his arrest have been complicated.

We should note that existing laws in Myanmar do not allow any maltreatments of detainees.

Furthermore, actors in conflicts must behave responsibly and follow the rules that are laid out in IHL, including the ones regarding prisoners.

Kyaw Zaw Oo
13th October 2021

==========

သံတွဲမြို့မှ ဦးစိန်ချစ်သည် ၂၀၂၁-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကိုးရက်နေ့တွင် အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီးနောက် ယခုအချိန်အထိ ၎င်းအား မည်သည့်နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်ကို ၎င်း၏ မိသားစုက မသိရသေးပါ။

၎င်းအားဖမ်းဆီးသည့် ဖြစ်ရပ်သို့ ဦးတည်စေသော ၎င်း၏၀န်းကျင်ရှိ အကြောင်းခြင်းရာများ မည်မျှ ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသေအချာနားလည်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုသင့်သည့် အချက်တစ်ချက်မှာ – မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ထိန်းသိမ်းထားခံရသူများကို တရားလက်လွတ်ပြုမူဆက်ဆံခြင်းများအား ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိ ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပေသည်။

ထို့အပြင် ပဋိပက္ခများတွင် ပါ၀င်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းတို့ မည်သည် တာ၀န်ယူတာ၀န်ခံမှုရှိစွာ ပြုမှုဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေ (IHL) တွင် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ကောင်းစွာလိုက်နာကြရမည် ဖြစ်သည်သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းများထဲတွင် အကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သက်သည့်စည်းမျဉ်းများလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။

ဦးကျော်ဇောဦး
၂၀၂၁-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်

==========

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s